Konzervgyár és gyorsfagyasztó
konzervgyár
Mgr. Petra Kalová

A cukorgyár területének délkeleti szélén, a gépjavító műhelyek közelében található a konzervgyár és a gyorsfagyasztó. Először az 1922. évi szituációs térképen látjuk feltüntetve, az építészeti jegyekből azonban arra lehet következtetni, hogy már a 20. század elején állt. Önálló üzemként 1927-től működött. A homlokzatok alakítása azonos a gépjavító műhelyével. A konzervgyár oromfalának félkörös végződései az 1912-ben épült diószegi Mária-malmon is megjelennek.
A konzervgyár a cukorgyár melléküzemének jött létre és a gazdaságokban megtermelt zöldség és gyümölcs feldolgozását végezte. A gazdaságnak saját növénynemesítő állomása volt, mely nemcsak a diószegi gazdaságot, hanem előbb az Osztrák-Magyar Monarchia, majd Csehszlovákia földműves gazdáit is ellátta kitűnő minőségű vetőmaggal, melynek exportjával a világ minden táján hírnevet szerzett. Különös figyelem irányult a zöldségekre, melyeket a konzervgyár szükségleteire termesztettek. 1942-ben főzelékszárítóval bővítették a gyárat. 1944-től kezdve a gyümölcsön és főzeléken kívül már húst is feldolgozott. Teljesítménye évente 350 vagon árú volt.
1943-ban felépítették a konzervgyár területén a gyorsfagyasztót. Korának legmodernebb technológiáját Török Gábor mérnök fejlesztette ki kutatócsapatával. Munkájának eredményeként Diószegen a gyorsfagyasztott élelmiszert ipari mennyiségben gyártották. Ezzel a diószegi fagyasztó Európa első gyorsfagyasztó üzemévé vált. Gépegységeit a Rheinmetall Borsig cég, a gyorsfagyasztó alagutat a Röck István Gépgyár szállította.
A konzervgyár minden raktárépületéhez és feldolgozóegységéhez iparvágány csatlakozott.
Az 1946-os alaprajzok szerint a konzervgyárnak elnyújtott téglalap alaprajza volt. Az egyes helységek délről észak felé sorrendben követték egymást: raktár, szárító, főzőhelység és a víztorony. A gyorsfagyasztó a konzervgyárral párhuzamosan állt, a benne lévő helységek a következők voltak: kazánház, fagyasztó és raktárak.
A telep több átépítésen esett át, és ma csak a konzervgyár déli oldalán található mosdókat lehet azonosítani, melynek a fala azonos alakítású, mint a szomszédos gazdasági gépjavító műhely homlokzata. A homlokfalon a vakolatlan, vízszintes téglasávok ritmikusan váltakoznak a simára vakolt falmezőkkel.
A többi épület tisztán blokkszerű tömegek csoportosulása, melyek eltérő magasságuk által utalnak funkcióikra. Megmaradt a konzervgyár tömegeinek tagolása a raktár, a szárító, a főzőhelység és víztorony egységeire, bár ezeken később átépítésekre került sor. Látható itt a homlokzatok eredeti jellege. Tagolásuk ritmikus, három ablaktengellyel mindegyik falmezőben. A falakat csaknem teljes magasságukban áttörő ablaknyílások téglalap alakúak. Az azokat kitöltő, derékszög-raszterű vaskeretek egyszerű síküveggel vannak beüvegezve. Az ablakok hármas csoportjait vakolatlan téglából kialakított lizénák választják el. A többi falfelületet simára vakolták, világos festéssel. A konzervgyár és a gyorsfagyasztó épületét vasbeton lapostetővel fedték be.
A fenmaradt épületek az építészeti technológiák fejlődésének előrehaladottabb fázisát képviselik, mely a tartósabb vasbetont használja építési anyagként. A falak téglából, de a belső tartószerkezetek és a bordázott födém már vasbetonból készültek. A raktár déli oldalán rakodórámpa található, vasbeton alátámasztással ellátott pultos tetővel.

[Források:
Levéltári források:
Štátny archív Bratislava, Preberací zoznam – mlyny a cestovinárne, n. p. v Piešťanoch, škatuľa Cukrovar – Sládkovičovo 1947–1948, Revízia pozemkovej reformy. (Állami Levéltár, Pozsony. Átvételi lajstrom – Malmok és tésztagyárak állami vállalat, Pőstyén. A doboz jelölése „Diószeg / Sládkovičovo – cukorgyár 1947–1948“, a földreform revíziója.)
Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest. Budapesti 433/a sz. Igazgató Bizottság iratai, 238 sz. csomó: Diószegi Gazdaság, Cukor és Szeszgyár RT, 1052/c tétel, „Jelentések, kimutatások 1939–1944“
Státní ústřední archiv, Praha, Výrobní a obchodní podniky, finanční ústavy – Asekurační spolek průmyslu cukrovarnického, Praha 1886–1950. (Állami Központi Levéltár, Prága. Gyártó- és kereskedelmi vállalatok, pénzintézetek – Cukoripari Biztosítási Egylet, Prága 1886–1950)
Irodalom:
Osobnosť – Gabriel Török. In: Informačný spravodaj. Život v Sládkovičove, 2011, 19, 5. sz., 6
SUDOVÁ E. (ed.): Barón Karl Kuffner de Dioszegh a diószegský cukrovar / Diószeghi Kuffner Károly báró és a diószegi cukorgyár. Mesto Sládkovičovo, 2009]