Púček Laurenc


1923‒2018


Körzeti orvos volt, 1955-től dolgozott Diószegen, és hozzátartoztak olyan diószegi vállalatok, melyek széles körben foglalkoztatták az embereket. A lakosok egészségére mintegy negyvenegy éven át vigyázott. Törekedett haladni a felvilágosult orvoslással és dolgozott a Vöröskeresztben is. Kemény munkája mellett igyekezett művelni szabadidős tevékenységeit is, a halászatot és a vadászatot.