Ondrej Bulík


1917‒1978


A szlovákiai Szarvas, földművelő családból származó tehetséges diák volt, a Szarvasi Gimnáziumban tanult, majd Sopronban teológiát hallgatott. Pitvaroson evangélikus lelkész volt, itt vészelte át a második világháború megpróbáltatásait, majd megszervezte az alföldi szlovákok áttelepítését az anyaországba. 1947-ben Diószegre költözött, ahol 1952-ig az evangélikus egyház lelkipásztora volt.