Gejza Büchler


1899‒1949


Dr. Büchler a brünni Maszarik Egyetem orvosi szakának végzőse. 1927-től mint körzeti orvos dolgozott Diószegen. 1938-ban zsidó származása miatt elbocsátották, munkaszolgálatos behívót kapott, ahonnan dezertált. Mint fogoly megjárta a Gulág poklát. A háború után hazatért, de megtört az egészsége és nemsokára meghalt.