KONFERENCIA_dedičstvo_ONLINE_2020-1_Stránka_1
ONLINE KONFERENCIA židovské kultúrne dedičstvo 26.10.2020 o 9:00
KONFERENCIA_dedičstvo_ONLINE_2020-1_Stránka_2
ONLINE KONFERENCIA židovské kultúrne dedičstvo 26.10.2020 o 9:00

Milí priatelia,

OZ Ponvagli je príjemcom 2 % z daní a tak vám posielame predvyplnené >>Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby<< s prosbou, aby ste touto formou podporili naše aktivity na poli kultúry a mapovanie regionálnej histórie. Ak ste v žiadosti o ročné zúčtovanie dane žiadali, aby Vám zamestnávateľ vydal Potvrdenie o zaplatení dane, vyplňte, prosím priložené Vyhlásenie a spolu s Potvrdením ho doručte do 2. mája 2020 na Váš daňový úrad. Ak ste o vydanie potvrdenia nepožiadali, môžete tak urobiť dodatočne do 15. februára 2020. Financie získané z Vašich daní chceme využiť na vydanie publikácie o Kuffnerovskej umeleckej zbierke a na edukačné podujatia pre občanov a návštevníkov mesta Sládkovičovo.

za OZ Ponvagli
Eva Sudová


 

Huby na mumifikovaných ľudských pozostatkoch a vo vnútornom vzduchu v krypte Kuffnerovcov v Sládkovičove (anglicky)

 


Antropologický výskum v mauzóleu (anglicky).PDF


Kliknite na obrázokKuffnerovsný hospodársky zbierka pre otvorenie výstavy.