Laurenc Púček


1923‒2018


Pán doktor Púček bol nestorom sládkovičovského zdravotníctva. Po ukončení štúdia medicíny nastúpil na trnavskú chirurgiu k docentovi Kukurovi, ale už v roku 1955 sa prisťahoval do Sládkovičova, kde nepretržite ordinoval až do roku 1994.
V čase, keď mesto malo iba dvoch lekárov a tým patrili aj okolité obvody a závody, tu nastúpil ako závodný lekár, ktorému patrili všetky sládkovičovské podniky. Ordinoval najprv v budove nemocnice, neskôr v závodnej ambulancii v cukrovare, potom opäť v nemocnici a istý čas bol aj riaditeľom polikliniky.
Po odchode do dôchodku ešte jedenásť rokov presluhoval a ani potom, keď v roku 1994 ukončil svoju lekársku prax v našom meste, nezaháľal a ešte zastupoval vo Veľkých Úľanoch a v domove dôchodcov v Košútoch.
Pacienti o ňom hovorili ako o vynikajúcom odborníkovi s bohatými skúsenosťami a mimoriadne ľudským prístupom. Mnohí sú mu vďační za rýchle chirurgické ošetrenie, lebo vďaka svojim bohatým skúsenostiam v tomto odbore, suploval aj traumatologickú chirurgiu. Aktívne pracoval v Červenom kríži a venoval sa aj zdravotníckej osvete.
Relaxom po náročnej práci mu boli jeho dva koníčky – rybárčenie a poľovníctvo.
Jeho celoživotná práca naplnila do posledného písmenka pojem „náš pán doktor“. Bol nielen doktorom medicíny, ale aj doktorom humanity.
[Zdroje:
Sudová Eva, Život v Sládkovičove 6/2013, Ed. Mesto Sládkovičovo]