Tibor Drdoš


1935‒1989


Tibor Drdoš sa narodil v Šahách, ale už ako dieťa sa spolu s rodičmi presťahoval do Sládkovičova.
Už ako malému chlapcovi mu učaroval folklór. Bol to mimoriadne talentovaný tanečník, o čom svedčí skutočnosť, že od roku 1953 tancoval v špičkovom Slovenskom ľudovom umeleckom kolektíve (SĽUK), s ktorým absolvoval množstvo významných vystúpení v Československu i v zahraničí. Najviac spomínal na exotické trojmesačné turné po Afrike. Neskôr pôsobil v ďaľších folklórnych súboroch. V rokoch 1955 až 1960 bol sólistom Maďarského ľudového umeleckého kolektívu, ktorý v tom čase vznikol a uviedol na scénu viacero zaujímavých choreografií približujúcich divákom piesne a tance maďarskej národnostnej menšiny. Od roku 1961 tancoval v maďarskom folklórnom súbore Ifjú szivek / Mladé srdcia.
Oženil sa s Vierou, rodenou Marczellovou, pochádzajúcou z Pustých Uľan a vychovali dve dcéry Ingrid a Vieru.
Aj po skončení aktívnej tanečnej kariéry ostal verný kultúre. Pracoval v Okresnom dome osvety v Galante a následne bol až do roku 1985 riaditeľom Mestského kultúrneho strediska v Sládkovičove. Bol choreografom prvého maďarského folklórneho súboru Hajtás (Výhonok), na ktorý neskôr nadviazal súbor Új hajtás (Nový výhonok), v ktorom tiež pôsobil.
V Sládkovičove organizoval kultúrne podujatia, viedol miestne kino, podieľal sa na práci súborov záujmovo-umelečkej činnosti – Új hajtás, citarový súbor, dychová hudba Osvetanka a slovenské i maďarské divadelné súbory. Realizoval transformačný proces zlučovania jednotlivých mestských kultúrnych inštitúcií do Mestského kultúrneho strediska.
Pre zlý zdravotný stav, bohužiaľ, musel prestať pracovať a odovzdal vedenie sládkovičovskej kultúry svojim nasledovníkom.
Zomrel v roku 1989 vo veku 54 rokov.
[Zdroje:
Ingrid Boťanská a Viera Petrovičová, dcéry a archív rodiny Drdošovcov]