Tibor Hortobágyi


1912‒1990


Bol to významný agronóm, vysokoškolský pedagóg a doktor biologických vied. Narodil sa v roku 1912 v Diószegu a pochádzal z učiteľskej rodiny. Jeho otec bol János Holezer (meno si dal zmeniť na Hortobágyi) bol kantorom v miestnej škole a mamička Vilma, rodená Karsayová. Rodina bývala v Magyardiószegu č. 84.
V roku 1934 získal v Szegede učiteľský diplom. Už počas univerzitného štúdia vykonával výskumnícke práce a bol žiakom Pála Gregussa, Istvána Györffyho a Alberta Szent-Györgyiho, nositeľa Nobelovaj ceny za objav vitamínu C, ktorý sa podarilo po prvýkrát extrahovať z papriky.
Svoju pedagogickú kariéru začal v Budapešti. Od roku 1945 pôsobil na univerzite v Szegede a neskôr v meste Baja. V roku 1949 založil katedru botaniky na Pedagogickej vysokej škole v Egeri, ktorú viedol až do roku 1958. Od roku 1959 pôsobil na katedre botaniky v Gödöllő, kde sa podieľal na vytvorení agrobotanickej záhrady. Na tejto katedre pôsobil dlhých 25 rokov a v roku 1960 sa stal jej rektorom.
Vo svojej vedeckej práci sa zaoberal hydrobiológickými otázkami jazera Balaton, riek Tisza a Dunaj. Vo svojich publikovaných vedeckých prácach ako prvý opísal nespočetné množstvo nových organizmov. V odbornej tlači a vo svojich vedeckých publikáciách zverejnil zhruba 20 000 originálnych kresieb, ktoré dodnes predstavujú veľkú vedeckú hodnotu.
Dr. Tibor Hortobágyi bol držiteľom mnohých významných ocenení. Bulharskí, českí, indickí, japonskí, slovenskí a ruskí výskumníci pomenovali po ňom nové druhy a rody rastlín. Vydal 52 učebníc a skrípt, publikoval 520 vedeckých článkov v maďarských i v medzinárodných odborných časopisoch.
V 70. rokoch Dr. Tibor Hortobágyi navštívil svoje rodné mesto a mal tu pre verejnosť prednášku o vodných riasach, ako o budúcom zdroji potravín pre celé ľudstvo. Prednáška mala veľký úspech, čo sa však už nedá povedať o ochutnávke potravín z rias určených pre výskumníkov a kozmonautov, ktoré veru našim občanom veľmi nechutili. Táto prednáška bola mimoriadným podujatím, kedže Dr. Hortobágyi bol v tom čase už vedeckou kapacitou európskeho formátu. Jeho meno je v Gödöllő, kde dlhé roky pôsobil, uvedené na čestnom mieste v sále, v ktorej sú vymenovaní najvýznamnejší maďarskí vedeckí pracovníci tej doby.
Dr. Tibor Hortobágyi zomrel v roku 1990 v Budapešti vo veku 78 rokov.
[Zdroje:
Magyar Elektronikus Könyvtár, Magyar Életrajzi Lexikon 1000-1990
Szabó Mária, Život v Sládkovičove 4/2011, Ed. Mesto Sládkovičovo
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hortob%C3%A1gyi_Tibor
Súkromný archív rodiny Hortobágyiovcov]