Zoltán Pongrácz


1912‒2007


Hudobný skladateľ Zoltán Pongrácz sa narodil v Diószegu v roku 1912 ako najstarší z syn lekára Dr. Ernő Pongrácza a jeho prvej manželky Idy, rodenej Novákovej.
V rokoch 1930–1935 ako žiak Zoltána Kodálya študoval hudobnú kompozíciu na Hudobnej akadémii v Budapešti. V štúdiu pokračoval na Humboldtovej univerzite v Berlíne a ako dirigent sa zdokonaľoval u Rudolfa Niliusa vo Viedni a Clemensa Kraussa v Salzburgu.
V rokoch 1940–1941 pôsobil ako korepetítor v opere, v období od 1943 až 1945 bol dirigentom a hudobným režisérom v rozhlase a v rokoch 1946–1949 dirigoval Filharmonický orchester MÁV v Debrecíne.
Od roku 1954 do roku 1964 učil hudobnú kompozíciu na Hudobnej akadémii Zoltána Kodálya v Debrecíne. Po pôsobení v Debrecíne odišiel na stáž do Holandska na utrechtskú univerzitu, kde študoval u profesora Michaela Koeniga. V rokoch 1975–1995 bol profesorom komponovania elektronickej hudby na Hudobnej akadémii Ferenca Liszta. Bol zakladateľom a neskôr podpredsedom International Confederation of Electroacoustic Music (Združenia elektroakustickej hudby), ktoré sídli v Bourges. Od roku 1992 bol členom Maďarskej umeleckej akadémie a v rokoch 1996–2000 bol jej podpredsedom.
Jeho hudobné majstrovstvo bolo ocenené mnohými cenami a vyznamenaniami, z ktorých najprestížnejšie je udelenie titulu MISTER v roku 1988 vo francúzskom Bourges na medzinárodnej súťaži v elektroakustickej hudobnej kompozícii. V roku 1992 mu bol udelený titul Zaslúžilý umelec a Dôstojnícky kríž Rádu Maďarskej republiky. V roku 1996 získal Cenu Ferenca Erkela a v roku 2000 Cenu Maďarského rozhlasu Vox electronica.
Jeho tvorba zahŕňa široké spektrum hudobných žánrov. Medzi jeho dielami nájdeme opery, oratóriá a kantáty, orchestrálne diela i elektroakustickú hudbu. Je autorom troch odborných publikácií. Pre sládkovičovský spevokol Vox Humana zložil skladbu Bíztató.
Zoltán Pongrácz zomrel po krátkej chorobe v roku 2007 vo veku 95 rokov
Naše mesto môže byť právom hrdé na svojho rodáka, ktorý sa nezmazateľne zapísal do dejín európskej hudby. Pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia odhalili jeho dvaja najbližší príbuzní – vdova Mária Pongrácz a mladší brat György Pongrácz pamätnú tabuľu na budove rímsko-katolíckej školy v Sládkovičove, ktorú Zoltán Pongrácz vo svojom rodnom meste navštevoval. Autorom pamätnej tabule s portrétom hudobného skladateľa je akademický sochár Gyula Mag, ktorý sa odhalenia zúčastnil. V rámci pietnej spomienky pri škole vystúpil i miestny katolícky maďarský spevácky zbor.
[Zdroje:
Szabóová Mária, Život v Sládkovičove 1/2012, Ed. Mesto Sládkovičovo
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pongr%C3%A1cz_Zolt%C3%A1n
https://www.discogs.com/artist/144052-Zolt%C3%A1n-Pongr%C3%A1cz
http://lfze.hu/lexikon_nagy_elodok/pongracz-zoltan-1748]