Michal Hudák


1922‒2005


Michal Hudák bol všestranne činný pedagogický, výchov-no-vzdelávací a osvetový pracovník.
Narodil sa v roku 1922 na Pitvaroši. Jeho rodičia, pitvaroškí rodáci Michal Hudák a Alžbeta Hudáková, rodená Dováľová, celý svoj život prežili na Pitvaroši, kde sú aj pochovaní. Tam aj Michal Hudák absolvoval ľudovú školu a opäkovaciu školu. Štátnu meštianku absolvoval v Slovenskom Komlóši. Na Pitvaroši potom krátko pracoval ako zástupca notára a neskôr začal učiť. V časoch II. svetovej vojny absolvoval vojenskú prípravu vo vojenskej mládežníckej organizácii Levente a potom jeden rok bojoval v radoch maďarskej kráľovskej armády.
Po presídlení na Slovensko najprv pracoval ako robotník, ale neskôr ako učiteľ vo Veľkej Mači a vo Vozokanoch. V rokoch 1949–1951 študoval na Vyššej škole pre pracujúcich v Galante – pedagogický smer a od roku 1952 začal vyučovať v Sládkovičove.
V roku 1947 sa oženil so Zuzanou, rodenou Bagoňovou z Pitvaroša a mali jednu dcéru Zuzanu, ktorá tak, ako jej otec, zasvätila svoj život pedagogickej práci.
Jeho láskavý vzťah k školákom bol príkladný. Pamätníci v Sládkovičove spomínajú, ako starostlivo vyprevádzal najmenších žiakov a nosil im ťažké školské tašky. Popri náročných školských povinnostiach istý čas viedol aj Miestnu ľudovú knižnicu v Sládkovičove a bol správcom Osvetovej besedy v Sládkovičove.
Pekne hral na harmóniu, ktoré si doma upravil (jedno harmónium zostrojil už na Pitvaroši). V roku 1966 absolvoval kantorský kurz hry na organe v Pezinku. Vedel však hrať na mnohých dychových aj strunových hudobných nástrojoch. Veľa času venoval hudobnej výchove žiakov a dlhé roky pôsobil aj v sládkovičovskej dychovej hudbe Osvetanka. Už ako dôchodca niekoľko rokov sprevádzal na harmonike úspešný detský folklórny súbor Zvonček na mnohých kultúrnych podujatiach, súťažiach, na festivale vo Východnej i na zájazde do rodného Pitvaroša. Bol pre deti nielen ujo harmonikár, ale aj pútavý rozprávač, ktorý im vo voľnom čase rozprával o svojom rodnom Pitvaroši.
Sedem rokov pôsobil v Senci ako kantor evanjelického cirkevného zboru, dlhé roky spieval v učiteľskom zbore Zvon v Seredi a spieval aj v speváckom učiteľskom zbore v Galante.
Vo voľnom čase rád pracoval na záhrade a majstroval vo svojej stolárskej dielni.
Michal Hudák zomrel v roku 2005 a je spolu so svojou manželkou pochovaný na evanjelickom cintoríne v Sládkovičove.
Pán Michal Hudák svojou dlhoročnou obetavou prácou pedagóga, knihovníka, hudobníka, kantora a osvetára výrazne prispel ku kultúrnemu rozvoju nášho mesta. Jeho láskavý prístup k deťom v mnohých prebudil lásku k umeniu, folklóru, literatúre, hudbe a bol vzorom dobrého človeka a kresťana.
Zdroj:
Sudová Eva a Alžbeta Hudáková, Život v Sládkovičove 4/2012, Ed. Mesto Sládkovičovo
Zuzana Hudáková, dcéra a archív rodiny Hudákovcov]