Adolf Wisnyovsky


1819‒1908


Desiatnik delostrelectva Adolf Wisnyovsky pochádzal pravdepodobne z obce Nagy-Kikinda v župe Torontál, kde sa narodil v roku 1819, zomrel v roku 1908 a bol pochovaný na židovskom cintoríne v Diószegu / Sládkovičove. Dr. Vojtech Berstein v publikácii Židia a maďarský boj za slobodu 1848 uvádza, že Adolf Wisnyovsky sa v rokoch 1848–1949 aktívne zúčastnil týchto bojov.