Arthur Goldberg


1908‒1978


Arthur Goldberger sa narodil v roku 1908 v mestečku Výčapy-Opatovce. Jeho otec sa volal Hermann Goldberger, narodil sa v roku 1857 vo Veselom pri Piešťanoch a bol poľnohospodárskym správcom. Arthurova matka Rozália, rodená Langerová sa narodila v Lipovniku pri Topoľčanoch v roku 1871.
Hermann Goldberger mal s prvou manželkou päť dcér – Sári, Oľgu, Margit, Sidóniu a Józsu. Po smrti prvej manželky sa Hermann znovu oženil a to s jednou zo sestier svojej prvej ženy, takže dievčatá vyrastali s otcom a tetou, ktorá im nahradila matku. Všetky dcéry chodili do škôl v Topoľčanoch a Nitre. Z druhého manželstva sa Hermannovi Goldbergerovi narodili traja synovia – Eugen / Jenő, Arthur a Július / Gyula, ktorí chodili do školy v Hlohovci. Jednu z dcér, malú Oľgu, si vzala iná sestra jej zosnulej matky v roku 1918 do Ameriky.
Keď mal Arthur Goldberger 15 rokov, celá rodina sa presťahovala do Koložváru. Ešte za monarchie, pred rokom 1918, sa tam totiž vydali dve staršie Arthurove sestry a rodičia chceli byť pri dcérach. Arthur v Kolozsvári vyštudoval a stal sa dentistom. V roku 1930 v rámci zlepšovania svojej kvalifikácie navšťívil výstavu zubného lekárstva v Berlíne.
Niekedy v rokoch 1938–1939 sa Arthur Goldberger vrátil na Slovensko a v Trenčíne pracoval s Dr. Alexandrom Weissom. Tam bol aj v čase, keď Nemci okupovali Československo.
Pred nastupujúcim fašizmom sa Arthurovi podarilo utiecť späť do Koložváru, ale v roku 1943 ho vzali do pracovného práporu maďarskej armády – munkaszolgálat a až do konca vojny bol na fronte. Domov sa vrátil z Galície (Poľsko) koncom roka 1944. Jeho otec a jedna sestra zomreli ešte pred vojnou. Matka, sestry a ich rodiny boli deportované do Auschwitzu a tam zahynuli. Bratia boli v munkaszolgálat a vojnové útrapy neprežili. Ich manželky a deti zomreli v Auschwitzi.
Arthur Goldberger sa po vojne vrátil do Kolozsváru a vo februári 1946 sa oženil s Klárou Salamonovou. Tá prežila Auschwitz, kde bola päť mesiacov a potom až do oslobodenia pracovala v nemeckom Kleine Schönau v továrni na vyrobu náhradných dielov na lietadlá. Jej otec, brat a ostatní príbuzní vojnu neprežili.
Za jeden a pol roka po svadbe sa manželia i s malou dcérkou Ruth vrátili do Československa. Niekoľko mesiacov bývali v Karlových Varoch a potom sa presťahovali do Sládkovičova, kde žili až do apríla 1961. V roku 1950 sa im narodil syn Tomáš.
Arthur Goldberger mal najprv privátnu zubnú ordináciu a neskôr pracoval pre OÚNZ v Galante. Dvakrát bol vyznamenaný ako výborný pracovník a za odmenu bol aj s manželkou vyslaný na rekreáciu do Prahy.
Goldbergerovci bývali v Sládkovičove najprv v dome oproti cukrovaru pri parku a neskôr v dome pani Berty Fischerovej na námestí, z ktorého sa predtým odsťahovali Somogyiovci.
Ich dcéra Ruth prežila v Sládkovičove pekné detstvo a mala tu výborné priateľky Vieru Kolárikovú, Zuzanu Somogyiovú, Juditu Braunovú a Annu Krnáčovú, s ktorými dodnes udržiava kontakty. Dievčatá spoločne nacvičovali na spartakiádu, v zime sa chodili korčuľovať na Dudváh, v lete na kúpalisko a každú nedeľu poobede išli do kina a potom na zmrzlinu do cukrárne.
V roku 1961 sa rodina vysťahovala do Izraela, kde mal Arthur Goldberger zubnú ordináciu v Ramat Gane a tam aj v roku 1978 zomrel. Jeho žena Klára zomrela tiež v Ramat Gane v roku 2003.
Dcéra Arthura Goldbergera profesorka Ruth Landau, PhD žije v Izraeli, pravidelne navštevuje Slovensko a stretáva sa so svojimi priateľkami z detstva. Vyštudovala na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme sociológiu a politické vedy, neskôr na univerzite v Haife sociálnu prácu a potom na univerzite Rutgers v USA získala doktorát v odbore sociálna práca.
Ako mladá žena pracovala ako sociálna pracovníčka s invalidmi a mladými vdovami, ktorým pomáhala v osobnom i profesionálnom živote. Neskôr, po návrate z USA, kde žila tri roky (1980–1983), pracovala ako riaditeľka organizácie Plánované rodičovstvo. Od roku 1992 prednášala na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme sociálnu prácu a etiku. Od roku 2013 je na penzii a začala písať svoju druhú doktorandskú prácu na tému osudov židovskej komunity na Slovensku a v Maďarsku počas holokaustu.
V roku 1966 sa vydala za ekonóma Jorama Landau a narodili sa im dve deti. Dcéra je spisovateľka a syn advokát. Obaja majú veľké rodiny a pani Ruth Landau sa najviac teší z ôsmich vnúčat. Manžel Ruth, pán Joram Landau, zomrel v roku 2014.
Jej brat Tomi Goldberger žije v Kanade. Oženil sa a pracuje ako audítor. Jeho manželka je knihovníčka, majú dvoch synov a dvoch vnukov.
Pani Ruth Landau je veľmi vzdelaná šarmantná zrelá žena, z ktorej vyžaruje pokoj. Napriek tragickým udalostiam, ktoré postihli jej rodinu v časoch II. svetovej vojny a ktoré určite poznamenali aj jej život, si zachovala životný optimizmus.
Na Arthura Goldbergera ešte starší Sládkovičovčania spomínajú ako na výborného odborníka a na jeho rodinu ako na veľmi inteligentných, príjemných a milých susedov a spoluobčanov.
[Zdroje:
Sudová Eva, Spomienky na Diószeg, história židovskej komunity v Diószegu / Sládkovičove, Ed. Sudová Eva, OZ Ponvagli, Sládkovičovo, 2015, ISBN: 978-80-972129-1-9]