OZ Ponvagli v roku 2018 uzatvorilo dohodu so Štátnou ochranou prírody o starostlivosti o chránené krajinné územie Mačiansky priesyp.