OZ Ponvagli v roku 2018 uzatvorilo dohodu so Štátnou ochranou prírody o starostlivosti o chránené krajinné územie Sládkovičovská duna. Dobrovoľníci podľa pokynov pracovníkov CHKO Dunajské luhy formou brigád odstraňujú z duny náletovú zeleň.