Členovia OZ boli iniciátormi projektu, ktorý získal podporu fondu Európa pre občanov a vďaka, ktorému sa v Sládkovičove stretli domáci občania s občanmi z družobných miest z Maďarska, Rumunska a Česka a diskutovali o štyroch témach, ktoré trápia všetkých – ochrana pamiatok, ekológia, situácia seniorov a udržiavanie folklórnych tradicií.