Myšlienka obnovy turbíny –.malej vodnej elektrárne je behom na dlhú trať. Objekt turbíny je v súkromnom majetku a mlynský náhon patrí Slovenskému vodohospodárskemu podniku. Zatiaľ sa nám podarilo zaradiť túto elektráreň do zoznamu jestvujúcich, ale momentálne nefungujúcich MVO, čo v budúcnosti uľahčí jej rekonštrukciu.