V spolupráci s historikmi a architektmi sme pripravili už niekoľko úspešných návrhov na zaradenie jednotlivých objektov do zoznamu národných kultúrnych pamiatok, čo pomáha pri ich ochrane, ale zároveň aj pri získavaní financií na ich záchranu a obnovu.