OZ PONVAGLI prispelo k príprave projektu revitalizácie parku, ktorý pripravila krajinná architektka Tamara Rehačeková, ktorej sme poskytli historické mapy a fotografie parku, ktoré sa stali podkladom projektu, ktorý by mal parku prinavrátiť jeho pôvodný vzhľad a význam.