V roku 2010 organizovalo OZ Ponvagli s podporou VÚC Trnava seminár o právach a povinnostiach majiteľov národných kultúrnych pamiatok, ktorého sa zúčastnili majitelia pamiatok z okresu Galanta a pracovníci Krajského pamiatkového úradu v Trnave.