Súčasťou medzinárodnej konferencie pri príležitosti 140. výročia založenia cukrovaru výstavu historických fotografií a dokumentov, ktorej iniciátorku bola bývalá archivárka cukrovaru Hildegarda Pokreis.