Faximilie udelenia šľachtického titulu boli prezentované pri príležitosti 150. výročia založenia cukrovaru. Mesto Sládkovičovo pri tejto príležitosti usporiadalo výstavu fotografií, z bohatej histórie tohto významného podniku. OZ PONVAGLI v rámci výstavy prezentovalo fotografie zo svojho digitálneho archívu a faximilie dokumentov, ktorými bol barónovi Karlovi Kuffnerovei de Diószegh v roku 1896 cisárom Františkom Jozefom I. udelený šľachtický titul, ktoré získali z USA.