Výstava Kuffnerovský hospodársky komplex bola súčasťou projektu podporeného Ministerstvom kultúry SR v roku 2012. Prezentuje jednotlivá kultúrne a industriálne pamiatky komplexu s jednoduchými popismi a bohatým obrazovým materiálom. Umiestnená bola v TI Inovatech v Sládkovičove a následne v renesančnom kaštieli Vlastivedného múzea v Galante.