V roku 2011 pripravili členovia OZ v spolupráci s Fakultou architektúry Slovenskej technickej univerzity pod hlavičkou mesta Sládkovičovo výstavu štúdií na revitalizáciu barokovej sýpky v parku.