Barón Karl Kuffner de Diószegh
Kuffnerovský hospodársky komplex
Spomienky na Diószeg
Nemecká kolonizácia v 18. storočí
Židovské školy na južnom Slovensku
Charita v židovských komunitých
Osobnosti šiestich národností
Obrazová história Diószegu / Sládkovičova
Príbehy z Pitvaroša
Trnavské železnice
Sladké dedičstvo Trnavského kraja