autori: Hildegarda Pokreis, Tomáš Lang, Ludmila Pártošová, Lóránt Talamon, Lenka Wram, Eva Sudová

Spomienky na Diószeg, história židovskej náboženskej obce v Diószegu / Sládkovičove

Vznik židovskej komunity v Diószegu / Sládkovičove je úzko spätý so založením cukrovaru a to nielen príchodom Kuffnerovcov, ktorí boli úspešnými židovskými podnikateľmi a zamestnávali mnoho odborníkov židovského pôvodu, ale aj príchodom ďalších židovských rodín, ktoré našli v tomto rozvíjajúcom sa meste priestor na svoje podnikanie.
Diószeg sa v druhej polovici 19. storočia vďaka vybudovaniu cukrovaru stal centrom stredoeurópskeho cukrovarníctva. Hospodársky komplex baróna Karla Kuffnera de Diószegh je dodnes príkladom dokonalého spojenia poľnohospodárskej prvovýroby a potravinárskeho spracovateľského priemyslu.
Z historického hľadiska je obdobie existencie židovskej komunity v Diószegu krátke. Vznikla po roku 1868 a zanikla v roku 1944, kedy boli všetci Židia z mestečka deportovaní do koncentračného tábora Auschvitz, kde väčšina z nich našla smrť.
Po II. svetovej vojne sa vrátila iba malá skupinka preživších, ale nepodarilo sa im tu opäť usídliť, nevrátili im zabavený majetok, neprijali ich späť do zamestnania a preto takmer všetci odišli. Židovská náboženská obec v Diószegu / Sládkovičove bola v roku 1949 definitívne zrušená.
Táto publikácia je pripomienkou života a práce všetkých židovských občanov, ktorí tu v spomínanom období žili. Práve oni sa veľkou mierou pričinili o rozvoj mesta a zaslúžia si, aby ich história bola zmapovaná a zachovaná pre budúcnosť.
Je nepochopiteľné, že táto veľmi úspešná komunita, ktorá bola súčasťou novodobej histórie mesta, sa takmer bez stopy stratila. Len zopár historických budov a židovský cintorín pripomína, že minulosť tohoto mestečka bola úzko spätá so židovskou komunitou.
Cielom autorov publikácie bolo zmapovať túto históriu a zaznamenať životné príbehy židovských spoluobčanov. Sme si vedomí, že informácie, ktoré sme spracovali, sú iba malou časťou tejto histórie. V archívnych materiáloch sme našli viac ako tisíc židovských mien a iba o niektorých z nich sa nám podarilo získať bližšie informácie.
Dúfame, že sa táto publikácia „rozbehne“ do sveta a motivuje ďalších potomkov diószegských Židov, ktorí nám pomôžu doplniť prázdne miesta v zaujímavej mozaike histórie diószegskej židovskej komunity.