Dom lekárnika
gyógyszerész háza
Mgr. Naďa Kirinovičová

A Wollner-ház mellett nyugatra, a mai Iskola utcában áll a gyógyszerész háza, egy kisebb alapterületű épület feltűnő sötétrózsaszínű homlokzattal. Ma családi ház. A téglalap alaprajzú telek, melynek déli felén foglal helyet a 20. század elején még nem volt beépítve.
Diószeg krónikájából megtudhatjuk, hogy a községben már 1900 óta működött gyógyszertár: „Az első gyógyszerészt Révésznek hívták, és Wollner Dávid házában nyitotta meg az első gyógyszertárt a községünkben. 1903-ban átadja Lend-vay Béla gyógyszerésznek aki 1907-ben áthelyezi a patikát a főútra a Letocha-féle házba. 1912-ben megveszi a gyógyszertárt Hackenberger László gyógyszerész, aki Rákosligeten lakott és gyógyszertár vezetője illetve gondnoka volt Abay Nemes Gyula, akinek fia 1936-ban olimpiai bajnok úszó, majd Tomcsányi Pál gyógyszerész. 1922-ben Hachenberger Béni a tulajdonos fia veszi át a gyógyszerár vezetését. 1929‑ben Földes Ernő gyógyszerész megveszi ezen gyógyszertárt 400 000 Kč-ért azóta ő látja el lelkiismeretesen a lakosság orvosság szükségletét. Ezen gyógyszerész egészen városi nívóra emelte ezt a gyógyszertárt.”
A gyógyszerész háza azon kevés példák egyike, mely reprezentálja a helyi értelmiség és tehetősebb polgárok magánotthonait. Nem véletlenül áll a Kiskastélyhoz és a Pfeffer-villához közel, cukorgyár melletti utcában, mely a város fő közlekedési ütőerévé vált.
Villa-típusú, kompakt tömeget formáló építmény négyszögletes, majdnem négyzet alakú alaprajzon áll. Kétszintes, a felső szint a manzárdtető alatt található. Az utcai (déli) oromfalát az enyhén kilépő rizalit hangsúlyozza, melyben háromrészes, téglalap alakú ablakok vannak. A főbejárat az oldalsó (keleti) homlokzaton helyezkedik el. Az homlokzatok alakítása a sima, süllyesztett és a falsíkból kilépő felületek ellentétjén alapszik. A homlokzat egyes részeit függőleges falsávok által lehatárolt „keretek” (mezők) töltik ki. Az utcai homlokzatot a falba süllyesztett félköríves szuprafenesztra hangsúlyozza, mellette két, szalaggal átkötött stilizált babérkoszorú.
A ház építésének pontos időpontja nem ismert. A 465-os telek a 19.–20. század fordulóján még nem volt beépítve. A Pfeffer -villán megjelenő, hasonló formájú és kidolgozású szuprafenesztrák arra engednek következtetni, hogy a ház a 20. század 20. éveinek folyamán épült. Nem lehet kizárni azt a lehetőséget sem, hogy egyazon építész tervezte a két villát. A Pfeffer -villától eltérően azonban a gyógyszerész házának homlokzatán tán a szecesszió utóhangjaként megjelent két díszítőelem, babérkoszorúk képében. Az épület datálására való tekintettel legnagyobb valószínűséggel Hackenberger gyógyszerész családjának vagy Földes Ernő tulajdonát képezte.

[Források:
Levéltári források:
Városi Hivatal, Diószeg: Veľký – Diosek (Nagydiószeg) krónikája. I. kötet. (1936), 306–307.
Ústredný archív geodézie a kartografie, Bratislava (A geodézia és kartográfia központi levéltára Pozsony), Br. 172 lelt. sz., Diószeg (Nagy – Diószeg), a település telekkönyvi térképe 1892-ből.]