Tibor Karsay


1925‒1998


Narodil sa v Diószegu v rodine miestneho mäsiara Lajosa Karsayho a Vilmy, rodenej Kissovej. V rodnej obci absolvoval základné vzdelanie a potom študoval na gymnáziu v Senci, na Obchodnej akadémii v Nových Zámkoch a vyššie odborné ekonomické vzdelanie získal v roku 1972 v Prahe.
V roku 1950 sa oženil s Etelkou, rodenou Misovicsovou a mali tri deti – Katalin, Alexandra a Máriu.
Po ukončení štúdia a základnej vojenskej služby začal pracovať v miestnom hospodárstve a od roku 1960 až do odchodu do dôchodku bol zamestnancom Okresného priemyselného podniku v Galante, kde začal ako vedúci účtovník, neskôr bol ekonomickým námestníkom a nakoniec ekonomicko-obchodným námestníkom.
Bol významnou osobnosťou sládkovičovského kultúrneho a spoločenského života. Dlhé roky bol tajomníkom Miestnej organizácie Csemadoku v Sládkovičove. Podieľal sa na práci úspešného speváckeho zboru Vox Humana, v ktorom nielen spieval, ale zabezpečoval aj organizačné veci – vystúpenia, kostýmy, dopravu,… Takisto sa podieľal na založení tanečného folklórneho súboru Új Hajtás, kde taktiež zabezpečoval organizovanie vystúpení, šitie krojov, nákup čižiem, ale rád aj aktívne vystupoval v programoch a sprevádzal tanečníkov ako člen speváckeho zboru. Citaristov zasa doprevádzal na zvláštnom hudobnom nástroji „köcsögduda“. Organizoval divadelné predstavenia i csemadokárske výlety za kultúrou po Slovensku i do Maďarska.
Vo voľnom čase rád majstroval, opravoval televízory a iné elektrospotrebiče. Vo svoje dielni trávil voľné chvíle, ktorých však nebolo veľa.
Za svoju prácu v oblasti kultúry bol viackrát ocenený. Posledným ocenením bola Cena Csemadoku v roku 2011, ktorá mu bola udelená In Memoriam pri príležitosti 60. výročia založenia miestnej organizácie v Sládkovičove za významnú prácu vo výbore.
[Zdroje:
Mária Szabóová, dcéra a archív rodiny Karsayovcov]