V spolupráci s Ústredným zväzom židovských náboženských obcí na Slovensku a správcom cintorína sa staráme o jeho údržbu a momentálne aj o rekonštrukciu pamätníka 99 obetí holokaustu.