autori: Dušan Janíček, Miroslav Franko, Gabriela Smerigová, Eva Sudová, Mária Diková, Miroslav Beňák, Miroslav Eliáš

Sladké dedičstvo Trnavského kraja

Občianske združenie PONVAGLI, Sládkovičovo sa dlhodobo zaoberá regionálnou históriou a to predovšetkým históriou diószegského cukrovaru a rodiny baróna Karla Kuffnera de Diószegh.
Pri aktivitách spojených s historickým výskumom sa stretávame s kolegami − profesionálnymi i amatérskymi historikmi s podobnými záujmami a preto sme sa rozhodli zorganizovať seminár, ktorý by nám všetkým poskytol platformu na prezentovanie najnovších výsledkov našej práce a zároveň priestor na konzultácie.
Na projekt Sladké dedičstvo Trnavského kraja sme získali dotáciu Trnavského samosprávneho kraja, Výzva Trnavského samosprávneho kraja č. 1, Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít v roku 2017. V spolupráci s Mestským múzeom v Seredi a Slovenskými cukrovarmi, s. r. o., v Seredi sme pre účastníkov seminára pripravili veľmi zaujímavý program vrátane exkurzie do jedného z dvoch fungujúcich slovenských cukrovarov. Seminár sme organizovali v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2017 a to s podporou krajskej koordinátorky tejto akcie, pani Miroslavy Valovej, pracovníčky MsÚ Trnava. Odborným garantom projektu bol Krajský pamiatkový úrad v Trnave.
Ako prednášajúcich sme oslovili svojich priateľov a kolegov, ktorí si pripravili spolu deväť prezentácií a ich príspevky sú obsiahnuté v tomto zborníku.
Potešil nás záujem odbornej i laickej verejnosti. Seminára sa zúčastnili archivári, profesionálni i amtérski historici, zástupcovia miest a obcí, ale aj pracovníci jednotlivých tovární.
Projekt naplnil naše očakávania a aj podľa ohlasov jeho účastníkov prispel k popularizácii histórie industriálneho dedičstva v potravinárskom odbore v trnavskom regióne. Našou snahou je nielen pripomínať bohatú históriu tovární, ktoré sa už 150 rokov starajú o výrobu cukru, čokolády a pečivárenských výrobkov, ale ide nám aj o ochranu a záchranu historických objektov i technologických zariadení. Dôležitou otázkou, na ktorú sa usilujeme hladať odpoveď, je nové využitie továrenských objektov, ktoré už nefungujú a ich znovuzačlenenie do urbanistickej štruktúry miest a obcí.