• baroková sýpka v parku
 • barokový mlyn, turbína
 • bytové domy s garážami
 • bytový dom pri Mária mlyne
 • cukrovar
 • cukrovar – administratívna budova
 • cukrovar – bytový dom
 • cukrovar – dielne hospodárskych strojov
 • cukrovar – Kasíno
 • cukrovar – mraziarne a konzervárne
 • cukrovar – sklad náhradných dielov
 • cukrovar – sýpka
 • cukrovar – vrátnica
 • dom Dr. Pongrácza
 • dom lekárnika
 • dvojkoľajový most Barány híd
 • garáže severne od cukrovaru
 • kaštieľ s obrazárňou
 • Malý kaštieľ
 • Mária mlyn
 • materská škola
 • mauzóleum
 • park kaštieľa
 • parný mlyn
 • Pfefferova vila
 • pomník padlým v I. svetovej vojne
 • Rímsko-katolícka ľudová škola
 • Rímsko-katolícky kostol a súsošie Najsvätejšej Trojice
 • robotnícka kolónia
 • robotnícky hotel
 • Wollnerov dom
 • židovský cintorín