Emil Dömény


1899‒1947


Bol posledným starostom obce Német Diószeg, v ktorej žili potomkovia Nemcov, ktorí sem prišli počas kolonizácie v 18. storočí. Po II. svetovej vojne vojne sa neúspešne usiloval získať späť majetok, ktorý mu bol ako Nemcovi zabavený napriek tomu, že nebol kolaborantom a počas vojny pracoval v ľavicovom hnutí.