V spolupráci s Ing. arch. Róbertom Sekulom pripravujeme podklady na vyhotovenie 3D modelu cukrovaru v jednotlivých fázach jeho vývoja.